0675 80006 | 0675 30170
БЕТА ЛОГИСТИК ООД е специализирана в производството на млека и млечни изделия.
Сграда

БЕТА ЛОГИСТИК ООД е специализирана в производството на млека и млечни изделия, а МЛЕКА ГРУП ООД в търговията с млечни продукти. Фирмите са с еднаква структура на капитала.

Млекопреработвателното предприятие на БЕТА ЛОГИСТИК ООД е разположено в екологично чист район в ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА и с. Гостилица. Регионът е известен с дългогодишно производство на традиционни български сирена и кашкавали и други млечни продукти от краве, овче и биволско мляко. Фирмата инвестира още в началото на дейността си в опазването на околната среда, като внедрява модерно съоръжение за пречистване на отпадните води.

Сграда удостоверение за регистрация
Удостоверение за регистрация
удостоверение за регистрация
Удостоверение за вписване в списъка на наемателите - търговци на храни

Основно предимство на БЕТА ЛОГИСТИК ООД е, че почти цялото количество мляко, което преработва, се доставя от елитни ферми чрез логистичната фирма МЛЕКА ГРУП ООД, която рзполага със собствени цистерни за мляко. Капацитетът на фабриката е около 900 тона краен продукт за месец.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ:

- Нашата най-популярна марка е "МАНЧО И РУМКА"
- Като търговска марка се използват също логата на "МЛЕКА ГРУП" и "БЕТА ЛОГИСТИК"
- В момента се разработват и най-новите ни търговски марки "ГОСТИЛИЦА", "ГОСТИЛИЦА", "БЕЛЧО И СИВУШКА", "ЗА ГОСТИ" и "ДОН ПИЦО" под които се продават продукти "екстра качество"
- По желание на клиента можем да произведем продукция под негова търговска марка.

Съхраняването и разпределението на продуктите се осъществява от дистрибуционният център, намиращ се в град Севлиево.

Обща площ - 1 250 кв.м.: хладилна площ - 770 кв.м.; сух склад - 330 кв.м.; офис - 150 кв.м.

- Въведена е НАССР системата / HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT/
- Използва се опита на добрите производствени практики - ДПП
- Постоянно следене на качеството на входящите суровини и изходящия продукт
- Физичните и химични показатели на произвежданите от нас продукти се контролират от оторизирани и сертифицирани лаборатории.

Персоналът, които работи в двете фирми се състои от млади и амбициозни специалисти с опит над 10 години в областта на производството и търговията на мляко и млечни продукти.

В двете фирми работят над 100 работника.

БЕТА ЛОГИСТИК ООД е специализирана в производството на млека и млечни изделия.
Търговски марки:
виж още...

Логистика:

БЕТА ЛОГИСТИК ООД е специализирана в производството на млека и млечни изделия, а МЛЕКА ГРУП ООД в търговията с млечни продукти. Фирмите са с еднаква структура на капитала.

Партньори и дистрибутори в цялата страна - Северна и Южна България, както и голям регион от морската ивица.

Логистиката на продукцията се извършва от търговската ни фирма "БЕТА ЛОГИСТИК" ООД чрез нейните хладилни камоини и бусове.

В чужбина - работим с партньори от Румъния, Испания, Кипър, Гърция и Португалия.
виж още...